Има ли разлика между първия и окончателния езиков тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

Print - PDF