Има ли разлика между първия и окончателния езиков тест към OLS?

Print - PDF