Може ли езикът, по който ще премина езиков курс към OLS, да е различен от езика, на който ще положа езиковия тест?

Print - PDF