Езикът, по който ще полагам езиковия тест към OLS, е посочен неправилно. Как да го променя?

Print - PDF