Мога ли да запиша отговорите си, които съм дал/а до момента, преди да изляза от езиковия тест?

Print - PDF