В кои случаи езиковият тест към OLS не е задължителен?

Print - PDF