Какви са последствията, в случай че даден участник в дейност за мобилност не положи успешно езиковите тестове към OLS?

Print - PDF