Има ли обща информация за езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

Print - PDF