Je mezi prvním a závěrečným jazykovým testem OLS rozdíl?

Print - PDF