Zmeškal jsem termín pro první přihlášení do jazykového kurzu OLS. Co mám dělat?

Print - PDF