Neobdržel jsem e-mail s pozváním k prvnímu jazykovému testu. Co mám dělat?

Print - PDF