Neobdržel jsem e-mail s pozváním k závěrečnému jazykovému testu. Co mám dělat?

Print - PDF