Mobility některých mých účastníků byly odloženy, kdy jim mám udělit licenci OLS?

Print - PDF