Υπάρχει διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων του Erasmus+ OLS;

Print - PDF