Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη συμπλήρωση της πρώτης αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων του προγράμματος Erasmus+ OLS;

Print - PDF