Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε υλικό εξοπλισμό και λογισμικό, για να συμπληρώσει κανείς τις αξιολογήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων και παρακολουθήσει τα μαθήματα της OLS;

Print - PDF