Ποιες είναι οι συνέπειες, εάν ένας συμμετέχων σε πρόγραμμα κινητικότητας δεν συμπληρώσει τις αξιολογήσεις OLS;

Print - PDF