Δεν έλαβα πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λάβω μέρος στην τελική αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Τι πρέπει να κάνω;

Print - PDF