Ποιές ημερομηνίες κινητικότητας πρέπει να εισαγάγουν οι συμμετέχοντες στο προφίλ τους OLS, αν η κινητικότητά τους έχει αναβληθεί αλλά έχουν ήδη πρόσβαση στην OLS;

Print - PDF