Πότε θα λήξουν οι άδειες για συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα γλωσσικά μαθήματα, άλλα των οποίων η κινητικότητα έχει αναβληθεί;

Print - PDF