Η γλώσσα εκμάθησης ενός συμμετέχοντα έχει αλλάξει. Μπορούν να την αλλάξουν στο προφίλ τους;

Print - PDF