Η χώρα προορισμού ενός συμμετέχοντα σε κινητικότητα άλλαξε. Μπορούν να την αλλάξουν στο προφίλ OLS;

Print - PDF