Keeleoskuse hindamisega seotud küsimused

Kuidas saan osaleda esmasel keeleoskuse hindamisel?

Print - PDF