Keeleoskuse hindamisega seotud küsimused

Kas esimene ja viimane OLS-i keeleoskuse hindamise test on erinevad?

Print - PDF