Keeleoskuse hindamisega seotud küsimused

Kas õpirände keelt emakeelena rääkijad saavad läbida OLS-i keeleoskuse hindamise mõnes teises keeles?

Print - PDF