Kas pooleliolevat keeleoskuse hindamist on võimalik enne sulgemist salvestada?

Print - PDF