Poikkeavatko ensimmäinen ja toinen OLS-kieliarviointi toisistaan?

Print - PDF