Millaisia laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksia OLS-kieliarviointeihin ja -kursseihin liittyy?

Print - PDF