Mitä seurauksia on siitä, jos liikkuvuusohjelman osallistuja ei suorita OLS-kieliarviointeja?

Print - PDF