An mbeidh difríocht idir an measúnú teanga tosaigh OLS agus an measúnú teanga deiridh?

Print - PDF