Postoji li razlika između prve i završne OLS jezične procjene?

Print - PDF