Je li za OLS jezičnu procjenu dostupna prezentacija?

Print - PDF