Što mogu učiniti ako riječi s popisa vokabulara i slikovnih kartica nisu prevedene na moj jezik?

Print - PDF