Općenita pitanja vezana uz platformu Erasmus+ OLS

Postoji li za sudionike programa mobilnosti mogućnost učenja drugog jezika pored jezika ponuđenih na platformi OLS?

Print - PDF