Moja je mobilnost već započela i već imam pristup OLS platformi. Mogu li i dalje pohađati svoj OLS jezični tečaj za vrijeme trenutačne situacije?

Print - PDF