Datum moje mobilnosti približava se, a ja još nemam pristup OLS-u. Mogu li pristupiti OLS-u čak i ako moja mobilnost još nije započela?

Print - PDF