Man priskirta neteisinga OLS kalbos įvertinimo kalba – ar galiu ją pakeisti?

Print - PDF