Atliekant „Erasmus+“ OLS kalbos įvertinimą gavau pranešimą apie klaidą. Ką turėčiau daryti?

Print - PDF