Vai apmācību vadītāji var sniegt atbildes uz maniem jautājumiem?

Print - PDF