Saņēmu kļūdas paziņojumu „Erasmus+“ OLS valodas prasmes novērtējuma testa izpildes laikā. Kā man ir jārīkojas?

Print - PDF