Vai ir pieejams vispārīgs izklāsts par OLS valodas prasmes novērtējumu?

Print - PDF