Kad beidzas licenču derīguma termiņš dalībniekiem, kuri ir sākuši kursu, bet kuru mobilitātes programma ir atlikta?

Print - PDF