Vai dalībniekiem, kuru mobilitātes programma ir atcelta, joprojām būs piekļuve OLS valodas kursam?

Print - PDF