Vai dalībnieki, kuru mobilitātes programma jau ir sākusies, pašreizējā situācijā var turpināt izmantot OLS kursu?

Print - PDF