Ma rċevejtx l-ittra elettronika ta’ stedina tiegħi biex nagħmel l-ewwel valutazzjoni tal-lingwa. X’għandi nagħmel?

Print - PDF