Ma rċevejtx l-ittra elettronika ta’ stedina għall-valutazzjoni finali tal-lingwa. X’għandi nagħmel?

Print - PDF