Irċevejt żewġ ittri elettroniċi ta’ stedina separati f’żewġ indirizzi elettroniċi differenti. X’għandi nagħmel?

Print - PDF