Wanneer verstrijken de licenties voor deelnemers die hun cursus zijn begonnen te volgen maar van wie de mobiliteit is uitgesteld?

Print - PDF