Kunnen mijn deelnemers, van wie de mobiliteit al is begonnen, hun OLS-cursus in de huidige situatie blijven gebruiken?

Print - PDF