Czy jest jakaś różnica pomiędzy pierwszym a końcowym testem biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS?

Print - PDF